Miesięczne archiwa: Luty 2014

Grupa dla dzieci z rodzin, w których była stosowana przemoc

W ramach międzysektorowego programu ‚przeciw przemocy i odrzuceniu’ rozpoczęliśmy prowadzenie grupy dla dzieci w wieku 6-11. Zajęcia odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Grupa ma charakter zamknięty, ewentualne pytania należy kierować do psycholog Kai Kryś z

Napisano w Bez kategorii

Pierwsze lekcje z języka niemieckiego za nami!

W lutym rozpoczęły się nieodpłatne, cotygodniowe lekcje z języka niemieckiego, które prowadzi nasza wolontariuszka – Margita Muniak. Osoby, które chcą dołączyć do grupy prosimy o kontakt z sekretariatem. Planujemy uruchomienie kolejnych grup językowych (angielski i włoski) – osoby zainteresowane udziałem

Napisano w Bez kategorii

Indywidualne konsultacje wychowawcze

Zapraszamy w każdy czwartek na konsultacje dotyczące zasad i metod dobrego wychowywania dzieci i młodzieży, które prowadzi nasza specjalistka pedagożka i socjoterapeutka – Iwona Rutkowska. Każdy czwartek od godziny 10.00 do 13.00. Zapisy w sekretariacie CAS, tel: 748342505

Napisano w Bez kategorii

Rozpoczynają się spotkania grupy wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy

Dzięki tym spotkaniom kobiety zyskują pewność siebie, doświadczają unikalnego wsparcia, poznają sposoby radzenia sobie w ich rudnej sytuacji, budują swoje poczucie godności i gotowość do podejmowania ważnych decyzji. Zapraszamy w piątki w godzinach 11.00-12.30. Można przyjść bez wcześniejszego zapisu!

Napisano w Bez kategorii

Konsultacje prawnicze

Zapraszamy do zapisów na indywidualne konsultacje u prawników w CAS! Konsultacje odbywają się raz w tygodniu – w środy lub piątki. Szczegóły i zapisy w sekretariacie CAS, tel: 748342505

Napisano w Bez kategorii

Ruszył Program współpracy międzysektorowej „Przeciwko przemocy i odrzuceniu”

Program oparty jest o współpracę Centrum Aktywizacji Społecznej z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy TPD oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Celem programu jest stworzenie różnorodnej oferty wsparcia dla mieszkańców Dzierżoniowa oraz przerwanie pokoleniowego przekazywania negatywnych zjawisk w rodzinie i społeczności lokalnej. Wsparcie

Napisano w Bez kategorii

Zapisz się do projektu Aktywna Integracja

Zapraszamy do zapisów w Centrum Aktywizacji Społecznej oraz Ośrodku Pomocy Społecznej osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo – szczególnie ważną grupą są osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością. Szczegóły projektu znajdują się w zakładce „Projekt Aktywna Integracja”  

Napisano w Bez kategorii

Poszukujemy wolontariusza do obsługi spraw z zakresu informatyki

Zapraszamy do współpracy wolontariackiej ucznia technikum, szkoły policealnej o profilu informatycznym  lub studenta informatyki. Do zadań wolontariusza będzie należeć: bieżąca obsługa techniczna komputerów, zarządzanie oprogramowaniem, zamieszczanie treści na stronie internetowej i jej edycja w systemie Word Press (gwarantujemy przeszkolenie z tego zakresu), zamieszczanie

Napisano w Bez kategorii