Oferta CAS

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Obecnie można zapisać się na następujące formy wsparcia:

 
1. Aktywizacja zawodowa dla osób szukających pracy lub chcących zmienić zatrudnienie:
 • „Bliżej rynku pracy”projekt współfinansowany przez PFRON, skierowany do osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo obejmujący m.in.: specjalistyczne doradztwo zawodowe, warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej, trening pracy, pośrednictwo pracy jak również szkolenia i staże zawodowe.
 • „Szansa dla Młodych” – projekt skierowany do osób w wieku 15-29 lat, zamieszkujących powiat dzierżoniowski, strzeliński, ząbkowicki oraz kłodzki, które nie uczą się, nie pracują i nie szkolą, który obejmuje: doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, pośrednictwo pracy, trening umiejętności społecznych, szkolenia i staże zawodowe jak również wsparcie doradcze i finansowe przy zakładaniu działalności gospodarczej.
 • „Spadochron”intensywny program warsztatów grupowych, poświęconych odkrywaniu potencjału, preferencji zawodowych, oraz zmotywowaniu do aktywnego poszukiwania zatrudnienia.
 • „Twój potencjał”warsztaty przygotowujące do poszukiwania pracy, wskazujące mocne strony i preferencje zawodowe.
 • Doradztwo zawodowe – indywidualne spotkania obejmujące pomoc w tworzeniu CV, poszukiwaniu pracy drogą internetową. Udzielanie informacji o prawie pracy i rynku pracy.
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowezajęcia skierowane dla młodzieży i rodziców chcących wesprzeć swoje dzieci w wyborze dalszego kształcenia.
2. Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne:
 • Konsultacje psychologicznedla osób będących w kryzysie, poszukujących wsparcia, inspiracji, stojących przed trudnymi wyborami.
 • Warsztaty rozwoju osobistegoindywidualne i grupowe spotkania dotyczące między innymi radzenia sobie ze stresem, poszukiwania mocnych stron.
 • Konsultacje pedagogiczne indywidualne spotkania, porady dla rodziców odnośnie problemów wychowawczych oraz metod na poprawienie relacji z dzieckiem.
 • Terapia parspotkania dla par doświadczających trudności, przeżywających kryzysy relacyjne.
3. Dla przedsiębiorców i osób chcących założyć własną działalność gospodarczą:
 • Akademia Przedsiębiorczościcykl szkoleń i warsztatów między innymi z zakresu pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie/zakładanie działalności gospodarczej, przepisów prawa pracy, zarządzania jakością wg normy ISO 9001, motywowania pracowników i podnoszenia efektywności pracy zespołu, e-marketingu i skutecznej promocji w Internecie, coachingu i mentoringu w zarządzaniu firmą, metod i narzędzi rekrutacji pracowników, budowania strategii odpowiedzialnej działalności biznesu (CSR), przywództwa i stylów kierowania, lean managementu – metody „wyszczuplania” przedsiębiorstwa.
4. Dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych:
 • Indywidualne konsultacje oraz szkolenia z zakresu prawa, finansów, PR-u, przygotowywania wniosków, zarządzania.
 • Kurs animatorów społeczności lokalnychszkolenia dla osób chętnych do zaangażowania się w działania na rzecz swojego środowiska lokalnego.
 • Bezpłatne udostępnianie sal warsztatowych oraz pomieszczeń biurowych.
5. Dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Dzierżoniowa:
 • Konsultacje prawneindywidualne spotkania umożliwiające zasięgnięcie bezpłatnych porad, konsultacji oraz poznania aspektu prawnego problemu z jakim się zwracają do prawnika.
 • Zajęcia ruchowe dla seniorów.
 • Zajęcia komputerowe.
6. Dla młodzieży:
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
 • Warsztaty przedsiębiorczości.
 • Kurs liderów młodzieżowych.
7. Wsparcie wolontariatu:
 • Dzierżoniowskie Centrum Wolontariatu przy CAS – promowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców Dzierżoniowa, aktywizowanie Dzierżoniowian do działań wolontariackich, poszukiwanie wolontariuszy i instytucji potrzebujących ich wsparcia, tworzenie BAZY WOLONTARIATU i komunikowanie wolontariuszy z potrzebującymi ich wsparcia instytucjami i organizacjami.
 • Szkolenia i warsztaty mające na celu zaktywizować do działań wolontariackich.

 

Ze względu na Państwa komfort w korzystaniu z naszych usług prosimy o wcześniejszą telefoniczną (74 834 25 05)  lub e-mailową (cas.sekretariat@gmail.com) rezerwację terminu w sekretariacie CAS.