• Projekty:

 • logo_1.3.1_tlo_jpg_CMYK..

  logo_1.3.1_tlo_jpg_CMYK..
 • logo_9.1.1_CMYK

  logo_9.1.1_CMYK
 • Szansa dla Młodych – edycja II

  Szansa dla Młodych – edycja II
 • Projekty zakończone:

 • szansa dla mlodych

  szansa dla mlodych
 • blizej rynku pracy

  blizej rynku pracy
 • Informacja – aktualne działania

  Data utworzenia:piątek, 11 Styczeń 2019

  Szanowni Państwo,

  przypominamy o zmianie siedziby. Aktualnie mieścimy się na ul. Piastowskiej 1, II piętro (budynek Urzędu Gminy oraz PCPR).

  Obecnie trwa nabór do dwóch projektów:

  1) Młodzi aktywni na rynku pracy – podnoszą kwalifikacje i zdobywają doświadczenie

  Zapraszamy osoby młode w wieku 15 – 29 lat zamieszkałe na terenie woj. dolnośląskiego i mazowieckiego z następujących grup:

  1. pracujący:
   – osoby zatrudnione na umowach krótko-terminowych
   – osoby pracujące na umowach o dzieło
   – „ubodzy pracujący”
  2. bez pracy – bierne zawodowo, nie kształcące się, nie uczące się, tj.:
   – osoby, które opuściły pieczę zastępczą
   – osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii
   – osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze
   – osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej
   – matki przebywające w domach samotnej matki
   – osoby, które opuściły zakład karny oraz areszt śledczy

  Oferujemy:

  – Pośrednictwo pracy
  – Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  – Warsztaty motywacyjne
  – Szkolenia zawodowe
  – Staże zawodowe
  – Subsydiowane zatrudnienie
  – Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Zapewniamy:
  – Stypendium szkoleniowe i stażowe
  – Zwrot kosztów dojazdu
  – Poczęstunek

  2) Od bierności do aktywności

  Zapraszamy osoby w wieku od 18 lat do 60 bez pracy, z obszaru woj. dolnośląskiego z powiatów: strzelińskiego, dzierżoniowskiego, m. Wrocław, w tym:

  – osoby bezrobotne (osoby III profilu)
  – osoby bierne zawodowo
  – osoby z niepełnosprawnościami
  – osoby będące klientami MOPS, PCPR
  – osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
  – osoby zagrożone ubóstwem

  Oferujemy

  – Pośrednictwo pracy
  – Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
  – Warsztaty motywacyjne
  – Szkolenia zawodowe
  – Staże zawodowe
  – Subsydiowane zatrudnienie
  – Sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej

  Zapewniamy

  – Stypendium szkoleniowe i stażowe
  – Subsydiowane zatrudnienie – 1700 zł
  – Zwrot kosztu dojazdu
  – Poczęstunek

  ____________________________

  Aktualnie również można skorzystać ze spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym.

  Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 74 834 24 79 lub 514 810 366, poprzez maila: cas.dzierzoniow@gmail.com lub zapraszamy osobiście do biura od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 – 16.00.

  Na bieżąco będziemy aktualizować naszą ofertę.

 • logo oik – strona

  logo oik – strona
 • logo_wolontariat_2

  logo_wolontariat_2
 • Nasi partnerzy:

 • miasto z inicjatywą

  miasto z inicjatywą
 • ddps

  ddps
 • ops

  ops
 • pup

  pup
 • śds

  śds
 • tpd

   tpd
 • fpkpd

  fpkpd
 • pfron

  pfron
 • Patroni medialni:

 • tvs

  tvs
 • radio zet gold dzierżoniów

  radio zet gold dzierżoniów
 • doba

  doba

 • Newsletter

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)