O nas

 

Działania CAS skierowane są w szczególności do:

 • rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,
 • osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo,
 • osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • osób zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • seniorów,
 • młodzieży,
 • grup nieformalnych, sąsiedzkich,
 • organizacji pozarządowych,
 • przedsiębiorców i osób planujących założenie działalności gospodarczej.

 

 

Nasz zespół:

 

Marcin Romanowskizałożyciel i prezes zarządu Fundacji Manufaktura Inicjatyw, kierownik CAS; socjolog, doradca zawodowy i edukacyjny, coach, szkoleniowiec. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania NGO (Collegium Civitas) oraz job-coaching, doradztwo edukacyjne i zawodowe (SWPS). Od 13 lat związany z działalnością w sektorze organizacji pozarządowych, autor i koordynator projektów edukacyjnych i aktywizacji społeczno-zawodowej; prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu: zakładania i zarządzania NGO, tworzenia projektów, przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej, realizacji inicjatyw społecznych oraz warsztaty i doradztwo w zakresie aktywizacji zawodowej. Jest certyfikowanym trenerem programu dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód „Spadochron”.

e-mail: m.romanowski@manufakturainicjatyw.pl

 

Magdalena Trzebińska – psycholog OIK

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Instytutu Psychologii i Szkoły Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oraz prywatnym gabinecie. Prowadzi zarówno terapię indywidualną jak i poradnictwo par i małżeństw. Specjalizuje się w zakresie szeroko pojętej psychologii zdrowia psychicznego (depresja, zaburzenia lękowe) oraz interwencji kryzysowej.

e-mail: oik.trzebinska@gmail.com

 

AAK 2nna Krausepsychoterapeutka.

W OIK zajmuje się konsultacjami psychologicznymi oraz terapią (indywidualną, par, rodzinną). Prowadzi również zajęcia grupowe – warsztaty rozwoju osobistego, rodzicielskie, korekcyjno-edukacyjne. Współpracuje z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez udzielanie konsultacji w terenie oraz prowadzenie spotkań. Jest certyfikowanym psychoterapeutą BSFT (Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu), pedagogiem, trenerem. Ukończyła pedagogikę specjalną – resocjalizację w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Szkołę Trenerów „Ergo” Elżbiety Sołtys w Krakowie, Profesjonalne Studium Psychoterapii w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą; również jako terapeuta pracujący z osobami będącymi w kryzysie, doznającymi przemocy w rodzinie, posiadającymi trudności w związku, czy trudności wychowawcze z dziećmi. Prywatnie jest matką dwojga dzieci, pasjonatką książek i wycieczek górskich, poszukującą nowych wyzwań, nowych miejsc i ludzi.

e-mail: cas.annakrause@gmail.com

 

Janusz Łopata – certyfikowany specjalista terapii uzależnień w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Ukończył pedagogikę specjalną – resocjalizację oraz pedagogikę opiekuńczą z terapią na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył szkolenie w Szkole Psychoterapii Uzależnień – CEDR w Czarnym Borze. Otrzymał Certyfikat Lidera działań trzeźwościowych w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, współpracuje z ruchami samopomocowymi na rzecz krzewienia trzeźwości.   

 

Joanna Pietrzak – koordynator, psycholog , interwent, specjalista ds. organizacji wsparcia

Ukończyła psychologię o specjalności : psychologia kliniczna na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu oraz zarządzanie ,specjalność : menadżer w Unii Europejskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu . Realizowała praktyki i staże w zakresie wsparcia psychologicznego w jednostkach NFZ .Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania instytucją szkoleniową oraz doradztwa rozwoju personalnego. Zajmuje się koordynowaniem działań i realizacją projektów prowadzonych przy Centrum Aktywizacji Społecznej i Ośrodku Interwencji Kryzysowej .Współpracuje z doradcami , terapeutami , trenerami i wykonawcami .Koordynuje i organizuje wsparcie ,prowadzi zajęcia grupowe oraz konsultacje i poradnictwo psychologiczne . Nadzoruje propagowanie oraz realizację wolontariatu .Prywatnie uwielbia zwierzęta , podróże i spędzanie czasu z najbliższymi .

e-mail: cas.oik.jpietrzak@gmail.com

 

Wioletta Samsel – doradca zawodowy

Ukończyła studia podyplomowe  „Marketing” (AE – Wrocław), „Zarządzanie Przedsiębiorstwem” (WSZ-SW– Warszawa) „Zarządzanie jakością” (Politechnika – Wrocław). Uzyskała certyfikat – „Pełnomocnika  Jakości”. Ukończyła szkolenie „ Doradca zawodowy”. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w sektorze przedsiębiorstw. Prowadzi z młodzieżą warsztaty sprzyjające planowaniu kariery zawodowej, udziela poradnictwa zawodowego dla indywidualnych klientów  jak również uczestników projektów. Zajmuje się  pośrednictwem pracy wspierając procesy pozyskiwania i utrzymania zatrudnienia oraz określa ścieżki rozwoju zawodowego uczestników w projekcie opracowując Indywidualne Plany Działania. Prowadzi rekrutację potencjalnych uczestników projektów spełniających kryteria grupy docelowej.  

e-mail: samsel.cas@gmail.com

 

Dorota Chrzanowska – Romanowska – prawnik, specjalista ds. prawnych i administracyjnych.

Ukończyła prawo (UWr) oraz Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie (PWT). Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych oraz doświadczenie edukacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą w Polsce i za granicą. Prowadzi szkolenia , doradztwo i konsultacje z zakresu prawa dla biznesu i organizacji pozarządowych. Jest członkiem Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego.

e-mail: d.chrzanowska@manufakturainicjatyw.pl

 

Ewa Kopeć – pracownik biurowy wykonujący prace administracyjno-biurowe związane z bieżącymi projektami

e-mail: cas.ewakopec@gmail.com

 

Marcin Margos – radca prawny w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

 

Adam Lizakowski prowadzący j. angielski w Centrum Aktywizacji Społecznej

 

DSCF7808Anna Bartkowska sprzątaczka.

Ma doświadczenie w pracy na przędzalni i szwalni oraz w obsłudze wiertarek numerycznych. Codziennie uśmiechnięta w CAS dba o dobrą atmosferę i stosunki międzyludzkie. Prywatnie od kilku miesięcy jest babcią małego Kacperka.

Henryk Dylewski – konserwator.

 

Wolontariusze:

Krystyna Karecka – lider grupy nieformalnej, zajęcia taneczne

Irena Ziółkowska – lider grupy nieformalnej, zajęcia gimnastyczne

Marta Pierchorowicz – spotkania w j. niemieckim

Leonard Jakuszczonek – lider grupy nieformalnej, zajęcia muzyczne (zespół Eljot)

Aleksandra Leśko – prowadzenie zajęć j. angielskiego

Adam Lizakowski – prowadzenie zajęć j. angielskiego

 

Wszystkim osobom zainteresowanym udzielamy wsparcia podczas zajęć grupowych (warsztaty, szkolenia) oraz indywidualnych (konsultacje, doradztwo, terapie) z zakresu:

 • przedsiębiorczości,
 • doradztwa zawodowego,
 • aktywizacji społecznej,
 • reintegracji na rynku pracy,
 • terapii psychologicznej indywidualnej i grupowej,
 • poradnictwa prawnego,
 • nauki języków obcych
 • wsparcia lokalowego i merytorycznego dla lokalnych organizacji pozarządowych.

 

Zapraszamy również do korzystania z komputerów dostępnych dla Użytkowników CAS-u od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu. 

 

Operatorem CAS jest Fundacja Manufaktura Inicjatyw

FMI-logo-2013-kolor-poziom

 

Prowadzenie  Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie jest współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów

UM_Dzier__oni__w[1]