Inicjatywy lokalne

 

KOBIETA PRACUJĄCA

W CAS został zrealizowany projekt „Kobieta Pracująca” z kursem obsługi wózków widłowych. Projekt był skierowany do Pań z Dzierżoniowa i powiatu dzierżoniowskiego, które chciały wprowadzać efektywne zmiany w swoim życiu, doświadczyć czegoś nowego oraz twórczego!


 

INKUBATOR NGO

W Centrum Aktywizacji Społecznej zakończył się projekt „Dzierżoniowski Inkubator NGO”.

W wyniku realizacji zadania zostały osiągnięte następujące rezultaty:

  • 5 funkcjonujących organizacji pozarządowych z terenu Dzierżoniowa wzmocniło swoje kompetencje, profesjonalizm

  • 28 członków organizacji pozarządowych z terenu Dzierżoniowa zwiększyło swoje kompetencje, motywację do działań

  • 30 mieszkańców Dzierżoniowa z odpowiednimi kwalifikacjami i wiedzą stało się chętnymi do dużego zaangażowania w działania NGO


 

AKTYWNA INTEGRACJA

Cele projektu: Zdobycie przez uczestników nowych kompetencji i doświadczenia, zwiększenie motywacji i umiejętności aktywnego działania, współpracy, radzenia sobie z problemami osobistymi/rodzinnymi/zawodowymi, uzyskanie szansy zdobycia zatrudnienia.

Uczestnicy: Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, które są zagrożone wykluczeniem społecznym (szczególnie ważną grupą są osoby powyżej 50 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnością), które mieszkają na terenie Dzierżoniowa.

Okres realizacji: kwiecień – grudzień 2014