Dzierżoniowskie Centrum Wolontariatu przy CAS

logo_wolontariat_2Chcesz coś zrobić dla innych, masz pomysł, ale brakuje Ci zaplecza i środków do działania? Masz miejsce, fundusze, ale nie znasz nikogo, kto chciałby Ci pomóc?

Przyjdź do nas!

Zapraszamy do współpracy z Dzierżoniowskim Centrum Wolontariatu przy CAS

które powstało z potrzeby propagowania idei wolontariatu wśród mieszkańców Dzierżoniowa. Osoby zainteresowane wolontariatem oraz instytucje mogące przyjąć wolontariuszy często nie mają podstawowej wiedzy z zakresu praw i obowiązków wolontariusza, możliwych zadań jakie można wykonywać w ramach wolontariatu. Brak wiedzy stanowi barierę uniemożliwiającą podjęcie pracy wolontarystycznej, a my tę barierę chcemy usuwać.

Ważne i potrzebne jest także stworzenie i prowadzenie bazy wolontariatu, w której gromadzone będą dane o wolontariuszach, by sprawnie pośredniczyć między nimi a instytucjami i organizacjami, które potrzebują ich wsparcia i są w stanie wykorzystać ich preferencje, zasoby.

 

Wolontariusz poszukiwany:

 • chcesz pomagać i dzielić się swoimi pomysłami oraz umiejętnościami z osobami, które tego potrzebują;
 • jesteś uczniem technikum, liceum, szkoły policealnej o profilu informatycznym lub studentem informatyki – możesz pomóc nam w bieżącej obsłudze technicznej komputerów, zarządzaniu oprogramowaniem; a może poprowadzisz podstawowy kurs obsługi komputera? Nie bój się – ilość zadań będzie dostosowana do Twoich możliwości i zasobów czasowych;
 • lubisz się uczyć i wiesz jak to robić, potrafisz dobrze tłumaczyć zagadnienia sprawiające trudności innym a może jesteś emerytem, rencistą i chciałbyś być komuś potrzebny – udziel dzieciom z klas 1-6 bezpłatnych korepetycji, pomóż pokonać trudności szkolne, wesprzyj rodziców, których nie stać na płatne korepetycje;
 • znasz biegle języki obce i możesz pomóc innym zdobyć lepsze kwalifikacje.

 

Podstawowe informacje dotyczące wolontariatu:

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „wolontariusze” mogą wykonywać świadczenia na rzecz „korzystających”, czyli:

 • organizacji pozarządowych,
 • organów administracji publicznej,
 • jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy,
 • podmiotów leczniczych,
 • spółdzielni socjalnych,
 • stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych,
 • klubów sportowych, które nie działają w celu osiągnięcia zysku,
 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych, działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego i innych kościołów, i związków wyznaniowych.

 

Jeśli widzisz siebie jako wolontariusza w jednej z powyższych ról lub masz nowe pomysły, niezależnie od wątpliwości, skontaktuj się z nami – nr telefonu: 74 834 25 05, e-mail: cas.dzierzoniow@gmail.com lub przyjdź osobiście i porozmawiaj.

Zapraszamy do współpracy dzierżoniowskie NGO i instytucje – jeżeli potrzebujecie Państwo wolontariuszy, chcecie rozpowszechnić informację o Waszych działaniach, potrzebujecie wsparcia lokalowego, merytorycznego – jesteśmy dla WAS!

 

 

Formularze zgłoszeniowe:

formularz zgłoszeniowy instytucji

formularz zgłoszeniowy wolontariusza

 

 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów